Bojári kert
valamihangzatosegysoros

Magamról

 

Bács-Kiskun megyében, Hartán élek. Gazdaságom területei szintén a település vonzáskörzetében fekszenek. A gazdálkodást a családunk tulajdonában lévő területeken kezdtem el, melyeket a nagyszüleim is műveltek. A művelt terület azóta bővült, a távlati tervekben további földterületek bevonása kiemelt célként szerepel. Pályakezdő, vidéki fiatalként én is szembesültem a lehetőségek hiányával, az elvándorlás hatalmas mértékével. Véleményem szerint a vidéken maradás alapfeltétele a helyi lehetőségek kihasználása: az alacsony mértékű ipari és szolgáltatási kör megléte mellett a legfőbb lehetőséget a mezőgazdálkodás kell jelentse. Az itthon, vidéken maradáshoz hasznos tudásra kell szert tennünk, melyet lokálisan alkalmazunk, ezzel a saját és környezetünk fennmaradását biztosítani tudjuk.

Érettségimet közgazdasági tagozaton szereztem, majd tanulmányaimat a Budapesti Corvinus Egyetemen folytattam, agrárközgazdászi alapszakon diplomáztam. Az alapképzés elvégzése után szintén az Egyetemen, a Kertészettudományi Karon, növényorvosi mesterképzésen vettem részt. Olyan szakemberektől tanulhattam a növénytermesztés, növényvédelem alapjait, mint Pénzes Béla, Terbe István, Palkovics László tanár urak. Az Egyetem elvégzése óta a gazdálkodás mellett inputanyag kereskedelemmel, valamint növénytermesztési szaktanácsadással foglalkozom: növényvédelmi, tápanyag-gazdálkodási kérdésekben segítem a gazdálkodókat.

Gazdaságom fő irányvonalát az állókultúrák termesztése köré szeretném építeni: a jelenlegi 5 hektár termő fekete bodza mellett rövidtávú céljaim között szerepel meggy és cseresznye termesztése, melyek kitűnően illenek Dunamelléki klímánk és talajaink adottságaihoz.

A gazdaság fenntartását magam végzem, idénymunkások segítségével. A jelenlegi agrárpolitikai irányzat és támogatási rendszer kitűnő lehetőséget kínál a kisgazdaságok számára gépbeszerzésre és technológiai korszerűsítésre. A bővülés a saját források felhasználása mellett pályázati lehetőségek kihasználásával zajlik.

A gyümölcstermesztés legfőbb kockázatát a hektikus felvásárlási árak, valamint a munkaerőhiány jelentik. Az értékesítés felvásárlókon keresztül történik, nincs ráhatásom az árakra. Ezen kockázat mérséklésére a felvásárlók mellett értékesítő szövetkezetekkel is kapcsolatban állok. A munkaerőhiány kiküszöbölésének egyik lehetőségét a további bővülés, a fent említett kultúrák bevonása jelenti: a munkacsúcs széthúzódik, így a vegetációs időszak nagyrészében szükségem van munkaerőre, ezáltal stabil foglalkoztatóvá válok, jobb feltételekkel tudok állandó segítséget igénybe venni.

 

Kedves Érdeklődő, Gazdatárs!

Ha úgy gondolod, hogy bármiben a segítségedre lehetek, elérhetőségeimet a fenti menüpontban találod, keress bizalommal.